Gedogen permanente bewoning recreatiewoningen

Gedogen permanente bewoning recreatiewoning

Permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak niet toegestaan. Gemeenten kunnen permanente bewoning van recreatiewoningen wel mogelijk maken door het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Wat houdt gedogen in? En hoe gaat gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen in zijn werk? In dit artikel leg ik dit uit. Gedoogbeleid permanente bewoning recreatiewoningen Handhaving ten aanzien van…

Beginselplicht tot handhaving illegale permanente bewoning recreatiewoningen

recreatiewoning advocaat illegaal

Recreatiewoningen worden in Nederland regelmatig permanent bewoond. De gemeente zelf stelt regels vast voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Doorgaans wordt een verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Voor welke variant de gemeente ook kiest, als permanente bewoning volgens de gekozen regels niet mag, dan moet de gemeente handhavend optreden. Wat…

Waar mag mijn schutting staan?

schutting-buren-waar-hoog

Buren leven vaak zonder problemen naast elkaar. Soms ontstaat er toch onenigheid, bijvoorbeeld met betrekking tot de erfafscheiding. Wie bepaalt namelijk welke erfafscheiding geplaatst wordt? Wie moet deze betalen en onderhouden? En wat is er mogelijk als één van beide buren geen erfafscheiding wenst? In dit artikel komen deze vragen aan bod. De vraag hoe…

Huur van bedrijfsruimte en het coronavirus

bedrijfsruimte-huur-verhuur-corona

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan probeert de overheid om het samenkomen van (grote) groepen mensen te beperken. Als gevolg hiervan moeten allerlei bedrijven op last van de overheid hun deuren gesloten houden. Andere bedrijven zoals kledingwinkels en kappers kiezen hier vrijwillig voor. Door het al dan niet op last van de overheid…

Verhuurder verplicht om huurkorting te geven vanwege de coronacrisis?

corona-virus-huur-korting

Rechten en plichten verhuurders Veel (horeca)ondernemingen zijn gesloten vanwege de kabinetsmaatregelen die verspreiding van het coronavirus beogen te voorkomen. Deze preventieve maatregelen hebben een impact op de economie. De lege winkelstraten hebben geleid tot omzetdaling bij winkeliers en tot financiële problemen bij huurders. De afspraken tussen huurders en verhuurders worden hierdoor op scherp gezet. Deze…