Gedogen permanente bewoning recreatiewoningen

Gedogen permanente bewoning recreatiewoning

Permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak niet toegestaan. Gemeenten kunnen permanente bewoning van recreatiewoningen wel mogelijk maken door het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Wat houdt gedogen in? En hoe gaat gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen in zijn werk? In dit artikel leg ik dit uit. Gedoogbeleid permanente bewoning recreatiewoningen Handhaving ten aanzien van…

Beginselplicht tot handhaving illegale permanente bewoning recreatiewoningen

recreatiewoning advocaat illegaal

Recreatiewoningen worden in Nederland regelmatig permanent bewoond. De gemeente zelf stelt regels vast voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Doorgaans wordt een verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Voor welke variant de gemeente ook kiest, als permanente bewoning volgens de gekozen regels niet mag, dan moet de gemeente handhavend optreden. Wat…

Huurwoning verhuren via Airbnb mag dat?

airbnb verhuur advocaat

Verhuur van een gehuurde woning op Airbnb. Mag dat? In een recent arrest oordeelde het gerechtshof Den Haag over deze vraag (ECLI:NL:GHDHA:2017:2197). De huurder van een sociale huurwoning had tegen de afspraken met de verhuurder in zijn woning meermaals verhuurd via Airbnb. Het gerechtshof oordeelde dat de huurder zijn winst moest afstaan. De huurder komt…

Makelaar aansprakelijk voor verkeerde informatie in een verkoopbrochure?

verkoopbrochure makelaar aansprakelijk advocaat

De makelaar heeft een belangrijke rol bij de koop en verkoop van een woning. Vaak kan hij als de beste inschatten wat de waarde van een woning is en wat de eventuele gebreken of aandachtspunten zouden moeten zijn. Het is dan ook belangrijk dat hij partijen goed informeert. Maar wat mag er nu van een…