Beginselplicht tot handhaving illegale permanente bewoning recreatiewoningen

recreatiewoning advocaat illegaal

Recreatiewoningen worden in Nederland regelmatig permanent bewoond. De gemeente zelf stelt regels vast voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Doorgaans wordt een verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Voor welke variant de gemeente ook kiest, als permanente bewoning volgens de gekozen regels niet mag, dan moet de gemeente handhavend optreden. Wat…