Gedogen permanente bewoning recreatiewoningen

Gedogen permanente bewoning recreatiewoning

Permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak niet toegestaan. Gemeenten kunnen permanente bewoning van recreatiewoningen wel mogelijk maken door het afgeven van een persoonsgebonden gedoogbeschikking. Wat houdt gedogen in? En hoe gaat gedogen van permanente bewoning van recreatiewoningen in zijn werk? In dit artikel leg ik dit uit. Gedoogbeleid permanente bewoning recreatiewoningen Handhaving ten aanzien van…

Beginselplicht tot handhaving illegale permanente bewoning recreatiewoningen

recreatiewoning advocaat illegaal

Recreatiewoningen worden in Nederland regelmatig permanent bewoond. De gemeente zelf stelt regels vast voor permanente bewoning van recreatiewoningen. Per gemeente kunnen de regels verschillen. Doorgaans wordt een verbod opgenomen in het bestemmingsplan. Voor welke variant de gemeente ook kiest, als permanente bewoning volgens de gekozen regels niet mag, dan moet de gemeente handhavend optreden. Wat…