Makelaar aansprakelijk voor verkeerde informatie in een verkoopbrochure?

verkoopbrochure makelaar aansprakelijk advocaat

De makelaar heeft een belangrijke rol bij de koop en verkoop van een woning. Vaak kan hij als de beste inschatten wat de waarde van een woning is en wat de eventuele gebreken of aandachtspunten zouden moeten zijn. Het is dan ook belangrijk dat hij partijen goed informeert. Maar wat mag er nu van een…

Wat zijn de verplichtingen van een makelaar?

woning verkoop makelaar advocaat

In dit artikel bespreek ik de verplichtingen van een makelaar. De volgende vragen komen aan bod: Wat is de rol van de makelaar bij het kopen/verkopen van vastgoed? Wat zijn zijn verplichtingen  tegenover zijn opdrachtgever en tegenover andere partijen? Tot slot; wanneer kan een makelaar aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of onduidelijkheden van zijn…

Kettingbeding, wanneer, hoe en welke beperkingen zitten eraan?

kettingbeding vastgoed woning uitleg

Bij het opstellen van een overeenkomst kan worden bepaald aan wie en onder welke voorwaarden een vastgoedobject wordt verkocht. In dit artikel staat centraal hoe kan worden voorkomen dat de koper het object doorverkoopt aan een onwenselijke partij. Daarnaast bespreek ik hoe wordt voorkomen dat de koper, het object doorverkoopt zonder de voorwaarden voor het…